اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

مشخصات شهرک های صنعتی استان

مشخصات شهرک های صنعتی استان

 

در استان خراسان رضوی ۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی فعال وجود دارد.

وضعیت امکانات زیربنایی در شهرکها و نواحی صنعتی (تا پایان شهریور 97)

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتردر خصوص  واحد های دارای پروانه بهره برداری کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتردر خصوص  اولویت های سرمایه گذاری کلیک کنید

برای کسب اطلاعات بیشتردر خصوص آمار طرح های صنعتی استان کلیک کنید

مشخصات چرمشهر    

  مشخصات چناران   

  مشخصات بجستان     

  مشخصات تربت حیدریه۲   

  مشخصات تایباد   

  مشخصات تربت جام  

  مشخصات تربت حیدریه۱ 

  مشخصات جوین   

  مشخصات درگز  

  مشخصات خیام(نیشابور)  

  مشخصات سبزوار  

  مشخصات سرخس  

  مشخصات عطار   

  مشخصات فریمان   

  مشخصات فن آوری صنایع غذایی   

  مشخصات قوچان  

  مشخصات قوچان۲

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد