اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

فرصت های سرمایه گذاری

معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان

یکی از شاخص های مهم در سنجش وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه شاخص سرمایه گذاری (اعم از داخلی و خارجی) است، افزایش مناسب این شاخص از یک سو باعث افزایش رشد تولید، اشتغال و سپس صادرات و به طور طبیعی بهبود وضع طبقات پایین و محروم جامعه می شود و از طرفی رشد سرمایه گذاری نمادی از ثبات اقتصادی و چشم انداز مثبت جامعه بویژه از دیدگاه سرمایه گذاران نسبت به آینده است.
از طرفی امروزه جذب و تشویق سرمایه گذاری خارجی به سبب آثار مثبتی نظیر تامین مالی پروژه های بخش دولتی و خصوصی، انتقال تکنولوژی های جدید، ایجاد اشتغال، دسترسی به بازار های صادراتی، افزایش کیفیت در حوزه مدیریت بنگاه ها، ایجاد ارتباطات موثر با دیگر کشورها و .. در دستور کار دولت های مختلف قرار گرفته است.
تحقق این مهم مستلزم طی نمودن فرآیند حرفه ای است که هریک از گام های این فرآیند به مثابه قطعه های یک پازل بوده که می بایست به درستی در کنار یکدیگر قرارگیرد. آنچه مسلم است شناساندن توانمندیها و اطلاع رسانی مناسب از ظرفیت ها از مهم ترین گام های نخست در جذب سرمایه گذاری است.
برای آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری استان، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خراسان رضوی کتابی تدوین کرده که می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

دانلود

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد