اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

درباره کارنه تیر

تاریخچه:

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران طبق ماده واحده و دو تبصره در اول خرداد ماه 1363 توسط مجلس شورای اسلامی و در 22 آذرماه 1363 با تائید شورای نگهبان به عنوان موسسه ضامن و صادرکننده کارنه تیر انتخاب گردید. پس از الحاق مجدد ایران به کنوانسیون آ.ت.آ در سال 1384، اتاق بازرگانی ایران به عنوان موسسه ضامن و صادر کننده آ.ت.آ نیز منتصب گردیده است.

شرح وظایف:


حوزه کارنه تیر

بررسی و اخذ اسناد و مدارک لازم جهت پذیرش شرکت حمل و نقل در رویه تیر با رعایت ضمیمه 9 کنوانسیون تیر

ایجاد سلسله تضمینات تیر

نظارت کامل بر نحوه عملکرد شرکت های حمل و نقل در سیستم تیر

ارائه آموزش های حرفه ای و کاربردی

همکاری با سازمان و ارگانهای ذیربط در امور حمل و نقل از جمله وزارت راه و شهرسازی و گمرک

بررسی، پیگیری و کارشناسی روند تغییرات در کنوانسیون تیر

اجرای کلیه دستورالعمل های صادره توسط سازمان ایرو

همکاری با انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل جاده ای – دریایی- ریلی

صدور کارنه تیر به شرکت های واجد شرایط

بررسی اخطاریه و مطالبات گمرک از کارنه تیرهای صادره ایرانی و خارجی

حوزه آ. ت. آ

تامین سلسله تظمینات

صدور کارنه آ. ت. آ

بررسی اخطاریه و مطالبات گمرک از کارنه های صادره ایرانی و خارجی

نظارت کامل بر نحوه عملکرد شرکت ها

بررسی و اخذ اسناد و مدارک لازم جهت پذیرش افراد/ شرکت، حقیقی/ حقوقی به رویه آت آ

ارائه آموزش های حرفه ای و کاربردی

همکاری با ICC در فرانسه جهت اجرای هرچه بهتر رویه آ ت آ

پیگیری کلیه بخشنامه های صادره توسط ICC

رعایت دستورالعمل های صادره از کشورهای عضو آ ت آ

اهداف و برنامه ها:

ارتقاء سطح حمل و نقل بین المللی کشور اعم از جاده ای، دریایی و ریلی

توسعه همکاری بخش خصوص / دولتی در چارچوب چشم انداز 1404

رونق بازار کسب و کار

استفاده هرچه بهتر از پتانسیل های کریدورهای مهم جاده ای

رقابت پذیری در بازار بین المللی

کمک به رشد اقتصادی کشور با توسعه زیرساختارهای حوزه حمل و نقل

بررسی و تحقیقات منطقه ای و فرامنطقه ای در کلیه حوزه های حمل و نقلی

الحاق به کنوانیسون مهم حمل و نقلی

حضور در میادین ملی و بین المللی

مطرح ساختن حمل و نقل کشور در سطوح مختلف بین المللی

معرفی امکانات و پتانسیل های موجود در حوزه حمل و نقل

اطلاع رسانی در زمینه های مختلف حمل و نقل ( استاندارد، قوانین و مقررات جاده ای، ایمن سازی، زیست محیطی، تکنولوژی و فن آوری اطلاعات)

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد