اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

مسئولین اجرایی

       مهندس علی کبیر: دبیر اتاق 


      خانم حسین نیا: مدیر دفتر حوزه ریاست اتاق


      آقای دادور: سرپرست امور منابع انسانی


      آقای مهندس لبافی: رییس دبیرخانه شورای گفت گوی دولت بخش خصوصی


      آقای عزیزی: سرپرست خدمات بازرگانی


        آقای مهرآور: رییس دبیرخانه امور هماهنگی کمیسیون های تخصصی 


      آقای مهندس منوچهری: سرپرست امور بین الملل


      آقای کامرانفر: مدیر هماهنگی امور تشکل های وابسته 


      آقای صفازاده: سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات


      آقای عطایی: سرپرست روابط عمومی و انتشارات 


      آقای دکتر رشیدی: سرپرست مرکز آموزش


      آقای بنی هاشم: سرپرست اتاق داوری


     آقای التفاتی: سرپرست امور مالی


      آقای اکبر آبادی: نماینده اتاق در نیشابور


 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد