اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

يک شنبه ، 06 اسفند 1396

مسئولین اجرایی

       مهندس علی کبیر: دبیر اتاق 


      خانم حسین نیا: مدیر دفتر حوزه ریاست اتاق


      آقای دادور: سرپرست امور منابع انسانی


      آقای مهندس لبافی: رییس دبیرخانه شورای گفت گوی دولت بخش خصوصی


      آقای اخلاق دوست: سرپرست دفتر ارتباط با اعضا و فعالان اقتصادی


      آقای عزیزی: سرپرست خدمات بازرگانی


      آقای مهندس منوچهری: سرپرست امور بین الملل


      آقای کامرانفر: مدیر هماهنگی امور تشکل های وابسته 


        آقای مهرآور: رییس دبیرخانه امور هماهنگی کمیسیون های تخصصی 


      

      آقای عطایی: سرپرست روابط عمومی و انتشارات 


      آقای دکتر رشیدی: سرپرست مرکز آموزش


      آقای بنی هاشم: سرپرست اتاق داوری


      آقای صفازاده: سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات      آقای اکبر آبادی: نماینده اتاق در نیشابور


 آقای التفاتی: سرپرست امور مالی