پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

جمعه ، 03 آذر 1396

نمایشگاه پراجکت عراق و نمایشگاه کشاورزی غذایی درنمایشگاه بین المللی اربیل