اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

برگزار دوره حمل و نقل جاده ای بین المللی ـ ایرو