پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

شنبه ، 03 تير 1396

برگزار دوره حمل و نقل جاده ای بین المللی ـ ایرو