اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

اقتصاد سیاسی ، سیاست صنعتی

اقتصاد سیاسی ، سیاست صنعتی

اقتصاد سیاسی، سیاست صنعتی

عنوان کتابی است که به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و با نویسندگی جون چانگ و ترجمه اصلان قودجانی در سال 1392 منتشر شده است. این کتاب در چهار فصل نظریه های مداخله دولت نهادگرای جدید درباره مداخله دولت، اقتصاد سیاسی، سیاست صنعتی و بالاخره تحقق سیاست صنعتی در مدل کره جنوبی را مورد بررسی قرار می گیرد.

نویسنده در این کتاب کارایی نظام های مداخله گر در اقتصاد، مشکلات رانت جویی، سیاست صنعتی را در قالب مقایسه با بازارهای رقابتی مورد مطالعه قرار داده و هزینه مبادله و مداخله دولت ها را در مقایسه با نظام مردم سالارانه مورد گوشزد کرده است

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد