اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

تنگناهای اقتصاد در سایه کرونا؛ راه‌حلی برای خروج از بحران

تنگناهای اقتصاد در سایه کرونا؛ راه‌حلی برای خروج از بحران
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 28 ارديبهشت 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد