اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

دکتر تیمور رحمانی

دکتر تیمور رحمانی
نویسنده خبر : مدیر سایت تاریخ بارگذاری : شنبه ، 03 اسفند 1398

دکتر تیمور رحمانی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد