اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

دکتر حمیدرضا فولادگر

دکتر حمیدرضا فولادگر
نویسنده خبر : دبیرخانه همایشها تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 10 دي 1398

دکتر حمیدرضا فولادگر

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد