اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

دکتر حسین سلاح ورزی

دکتر حسین سلاح ورزی
نویسنده خبر : دبیرخانه همایشها تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 10 دي 1398

دکتر حسین سلاح ورزی

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

مدرک تحصیلی :

 لیسانس فیزیک گرایش اتمی، لیسانس و فوق لیسانس مهندسی صنایع و دکتری مدیریت

سوابق کاری:

 استاد دانشگاه

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد