اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

دکتر احمد میدری

دکتر احمد میدری
نویسنده خبر : دبیرخانه همایشها تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 10 دي 1398

دکتر احمد میدری

اقتصاددان  و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مدرک تحصیلی:

دکترای تخصصی اقتصاد و فوق لیسانس توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران

برخی سوابق کاری:

معاون وزیر تعاون

نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد