اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

دکتر مهدی پازوکی

دکتر مهدی پازوکی
نویسنده خبر : دبیرخانه همایشها تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 10 دي 1398

دکتر مهدی پازوکی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران 

مشاور اقتصادی معاونت زیر بنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مدرک تحصیلی:

دکترای اقتصاد بین الملل

سوابق اجرایی:

مدیر کل مرکز مدارک اقتصاد، اجتماعی و انتشارات سازمان بودجه

کارشناس ارشد برنامه ریزی کشوری در امور عمومی و امور بهداشت و درمان

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد