اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

دکتر فرشاد مومنی

دکتر فرشاد مومنی
نویسنده خبر : دبیرخانه همایشها تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 10 دي 1398

دکتر فرشاد مومنی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

عضو مؤسسه دین و اقتصاد

مدرک تحصیلی:

دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد

سوابق:

رئیس مؤسسه دین و اقتصاد و صاحب نظر اقتصادی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد