اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

مهندس غلامحسین شافعی

مهندس غلامحسین شافعی
نویسنده خبر : دبیرخانه همایشها تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 10 دي 1398

مهندس غلامحسین شافعی

ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

میزان تحصیلات:

کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران

سوابق کاری:

رئيس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی از سال ۱۳۸۳ تاکنون

عضو شورای پول و اعتبار،

عضور شورای اقتصاد کشور،

 عضو هیئت واگذاری

رئیس اتاق بازرگانی و صنعت اکو

مؤسس جامعه نيکوکاران ياوري خراسان

صادرکننده نمونه استانی ۱۷دوره

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد