اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

نظام حکمرانی مالیاتی، بدون شفاف‌سازی نمی‌تواند مالیات بگیرد

نظام حکمرانی مالیاتی، بدون شفاف‌سازی نمی‌تواند مالیات بگیرد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 26 آذر 1398

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد