اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

دوره حمل و نقل جاده ای بین المللی کالا (IRU)

دوره حمل و نقل جاده ای بین المللی کالا (IRU)

همراه با اعطای گواهی نامه بین المللی از آکادمی IRU سوییس

سرفصل دوره:

*کنوانسیون تیر                           * صورت های مالی بنگاه ها                            *قانون تجارت                        

*بیمه در حمل ونقل                     * حمل ونقل و ترانزیت                                   * کالای خطرناک

*وسائط نقلیه                             *اینکوترمز                                                   * CMR                

مخاطبان: کارشناسان و مدیران شرکت های حمل و نقل بین المللی

شروع دوره: 25 مهرماه 98

مدت دوره: 100 ساعت

هزینه دوره: 3/348/000 تومان

مدرسان: اساتید آکادمی ایرو

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد