اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

اقتصاد ایران چگونه می‌تواند به سلامت از تحریم‌های آمریکا عبور کند؟

اقتصاد ایران چگونه می‌تواند به سلامت از تحریم‌های آمریکا عبور کند؟
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 22 ارديبهشت 1398

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد