اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

نامه ای در خصوص اجرای سیاست های ارزی جدید دولت محدودیت ها و مشکلاتی برای صنایع تولیدی کشور

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد