اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در بغداد

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، اقدام به برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در بغداد می کند:

تاریخ:2تا5اردیبهشت 1398

مکان: عراق- بغداد

ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل بفرمایید:

03132603006

دفتر کشاورزی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد