اعضای کمیسیون گردشگری

آقای علی اکبر علیزاده قناد: رئیس کمیسیون گردشگری
خانم مژگان ثابت تیموری: نایب رئیس کمیسیون گردشگری
آقای سید محمدرضا هاشمی: دبیر کمیسیون گردشگری
آقای مهدی آجیلیان: نایب رئیس اتحادیه هتل آپارتمانداران و مهمانپذیران
آقای صادق ابراهیم زاده: رئیس اتحادیه صنایع دستی استان
آقای حسن امیریان: رئیس اتحادیه رستورانها، آشپزخانه ها و پذیرایی
خانم پروین دلیری: رئیس و مدیرعامل دهکده گردشگری و سلامت طرقبه
آقای فرهاد دوائی: نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان
آقای ابوالفضل دهستانی: رئیس اتحادیه کافه های سنتی
خانم حمیده روح بخش: رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان
آقای امیر سزاوار: رئیس جامعه هتلداران استان
خانم مرجان شاه ولایتی: مدیرعامل جامعه هتلداران خراسان رضوی
آقای سید محمدباقر طباطبایی: مشاور شهرسازی و گردشگری
آقای فریدالدین عطار: مدیر هتل تارا
آقای ناصر غفران: مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی کاج نقره ای
آقای سید باقر غفوریان: مدیر هتل الغدیر
آقای محمدباقر قاسم زاده: مدیرکل فرودگاه مشهد
آقای صادق کاظمیان: عضو هیأت مدیره و دبیر جامعه حرفه ای اقامتگاههای بوم گردی کشور
آقای احمد محبی: رئیس سازمان تاکسیرانی مشهد
آقای ابراهیم محرابی: مدیریت خانه مسافر استان
آقای هادی مخملی: رئیس اتحادیه فرش دستباف
آقای حسین نمائی: قائم مقام شرکت خدمات مسافرتی آتی
آقای مجید نیکخو: مدیر برنامه ریزی و اقتصادی شرکت سپاد
آقای حسین نیکونام: رئیس انجمن حرفه ای گردشگری سلامت استان
آقای محمد سعید ولی زاده: رئیس صنف دفاتر خدمات مسافرتی
آقای سید علی اصغر هاشمی: مشاور اجرایی معاونت اماکن متبرکه
آقای علیرضا هاشمی: مدیر شرکت قطارهای رجا

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی