دوره حضوری-آنلاین قانون امورگمرکی، ترخیص کالا و سامانه جامع امور گمرکی (EPL) (دوراظهاری واردات و صادرات)

مدرس: علیرضا فرامرزی                                                                                                                                               

معاون سابق فنی و امور گمرکی گمرکات خراسان رضوی

معرفی دوره آموزشی:

انجام تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی و همچنین صدور کالا از کشور براساس قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن منوط به تنظیم اظهار نامه گمرکی و تسلیم آن به گمرک می‌باشد. در این میان اظهار کننده موظف است اسناد لازم را از قبیل سیاهه خرید، گواهی مبدأ، اسناد بانکی و سایر مجوزهای مورد نیاز که مقررات و قوانین مربوطه تعیین نموده است به همراه اظهارنامه ارائه نماید. از سوی دیگر با توجه به نقش کلیدی گمرک در فرآیند واردات و صادرات کالاها، کسب اطلاع از جایگاه گمرک در فرآیند واردات و صادرات، نحوه اجرای عملیات گمرکی، آشنایی با مفاهیم و واژگان و اصطلاحات گمرکی و نیز سایر امور مربوطه، برای دست اندرکاران این امر ضروری است. براین اساس در این دوره ضمن مروری بر تعاریف و اصطلاحات پرکاربرد گمرکی، به تشریح کامل رویه ها و فرآیندهای گمرکی، مباحث مالی به روز و رفع اختلافات، امور ترخیص و... برای شرکت کنندگان دوره، پرداخته خواهد شد.

سرفصل های دوره:

 • واژه ها، اطلاعات و اسناد گمرکی
 • رویه های گمرکی و اسناد مورد نیاز جهت انجام تشریفات گمرکی برای واردات و یا صادرات
 • مقررات ارزی و بانکی مرتبط با گمرک
 • تعرفه های گمرکی و انواع آن
 • ارزش در گمرک و قواعد مبدأ
 • صاحب کالا در گمرک- اقامتگاه قانونی صاحب کالا
 • ترخیص نسیه- بدهی به گمرک- کالای متروکه
 • مصادیق قاچاق کالای گمرکی در مقررات مختلف و مجازات آن و نحوه رسیدگی در مراجع ذی ربط
 • مصادیق مهم اختلافات گمرکی بین صاحب کالا و گمرک و موضوعات مرتبط
 • مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی
 • پیاده سازی و تبیین مصادیق مهم تخلفات و اختلافات گمرکی در قالب نمونه پرونده های واقعی و توضیح مقررات مربوطه به منظور فرآیند رسیدگی
 • جرایم تخلفات در قانون امور گمرکی و جرائم قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 • معافیت ها و ممنوعیت های گمرکی
 • وظایف و مسؤولیت های کارگزاران گمرکی
 • بازبینی، حسابرسی و اقدامات بعد از ترخیص
 • محاسبات گمرکی (محاسبه حقوق ورودی- محاسبه بیمه محلی- محاسبه هزینه های گمرکی)
 • ارزیابی- مراحل ترخیص کالا- عدول از عنوان اظهارنامه- نحوه ترخیص کالا در هنگام اختلاف با گمرک
 • محاسبه وزن کالا در گمرک- استعلام تعرفه
 • اختیارات استثنائی رئیس کل گمرک
 • سامانه جامع گمرکی و زیر سامانه های مرتبط
 • واگذاری ترخیصیه
 • عدل بندی و فاکتور الکترونیک
 • تکمیل اظهارنامه الکترونیکی گمرکی و چگونگی رفع ابهامات در حین انجام عملیات
 • سامانه خدمات کالا پس از ترخیص