اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

مشکلات اقتصادی ریشه خارجی ندارد

مشکلات اقتصادی ریشه خارجی ندارد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 16 شهريور 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد