اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

دوره مجازی آنلاین تخلفات گمرکی و نحوه ی رسیدگی به اختلافات گمرکی

مدرس دوره:

(رضا گلی (مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته­ی گمرک ایران

معرفی دوره:

در این دوره تخصصی فراگیران علاوه بر آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات مهم گمرکی و بازرگانی، با مصادیق تخلفات گمرکی و تمییز آن از قاچاق و همچنین مصادیق و موارد اختلافی در گمرک و نحوه­ی رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی آشنا می شوند. پیاده سازی و تبیین مصادیق مهم تخلفات و اختلافات گمرکی در قالب نمونه پرونده های واقعی انجام می گردد و همچنین مقررات مربوطه به منظور فرآیند رسیدگی نیز توضیح داده می شود.

سرفصل ها:

  • مصادیق مهم تخلفات گمرکی و موضوعات مرتبط
    - مصادیق مهم اختلافات گمرکی بین صاحب کالا و گمرک و موضوعات مرتبط
    - نحوه ی رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر
    - پیاده سازی و تبیین مصادیق مهم تخلفات و اختلافات گمرکی در قالب نمونه پرونده های واقعی و توضیح مقررات مربوطه به منظور فرآیند رسیدگی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد