اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

طراحی فضای سبز و پارک (پیشرفته)

طراحی فضای سبز و پارک (پیشرفته)

مدرسان:
محمدعلی قنادزاده
رئیس کمیته ی استارت آپ و ایده های خلاق کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

احمد خلیلیان عادل
کارشناس اسبق طراحی فضای سبز شهرداری مشهد
دانش آموخته مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران

معرفی دوره:

امروزه فضای سبز به عنوان بخشی از کالبد شهرها در کنار دیگر علوم مرتبط با شهرسازی نیاز به آموزش، کسب مهارت ها و دانش روز دنیا می باشد قرارگیری مناسب فضای سبز در حوزه های شهری و نحوه آرایش و زیباتر کردن آن نیاز به مهارت های طراحی و شناخت گیاهان را پیدا می کند.
طراحی فضای سبز به عنوان یکی از بخش های مهم فضای سبز با ارتباط برقرار کردن معماری، کشاورزی، گیاه، عمران، تأسیسات، علوم اجتماعی و... باعث به وجود آوردن یک کاربری فضای سبز (پارک) برای تأمین نیازهای زیستی و اکولوژیکی انسان های شهرنشین خواهد بود.

اهداف آموزشی:

آشنایی با گیاهان و نحوه انتخاب آنان در فضای سبز، اصول طراحی کاشت گیاهان زینتی، آشنایی با اصول اجرایی فضای سبز، آشنایی با مصالح و عناصر کاربردی فضای سبز، نحوه متره و برآورد فضای سبز، تشریح فهرست های بهای ابنیه، فضای سبز و...

سرفصل ها:

آشنایی با روند طراحی
الف. فاز صفر (شناخت)
ب. فاز یک(طراحی)
ج. فاز دو(نقشه های اجرایی و برآورد هزینه ها)

مخاطبان:دانشجویان و فارغ التحصیلان فضای سبز, معماری و عمران

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد