اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

دوره مجازی آنلاین قواعد و استانداردهای تهیه و کنترل اسناد در تجارت بین الملل (اسناد مالی ، بازرگانی و حمل)

مدرس:فریدون اسماعیل پور

سرپرست سابق شعب ارزی بانک صادرات خراسان

معرفی دوره آموزشی:

 یکی از مباحث مهم در تجارت بین الملل تبادل اسناد بین طرفین معامله می باشد. برخلاف تجارت داخلی که اسناد بازرگانی محدود و مطابق قوانین و مقررات ملی صادر می شود، در تجارت بین الملل بازرگانان با اسناد مختلفی سروکار خواهند داشت که برخی از مهمترین این اسناد مطابق قواعد و ضوابط بین المللی و توسط اشخاص ثالث صادر می شوند. از جمله این اسناد می توان اسناد مالی (چک، سفته و برات)، اسناد بازرگانی (سیاهه تجای، سیاهه حمل، لیست بسته بندی و...) اسناد حمل(راهنامه ها و بارنامه ها) می باشند که در طی دوره کاربرد، نحوه صدور و تهیه، کنترل و استانداردها و ضوابط و قواعد بین المللی آن تشریح خواهد گردید.

اهداف آموزشی:

هدف این دوره شناخت و آشنایی دست اندرکاران در صادرات و واردات با مسائل مربوط به کاربرد، نحوه صدور، تهیه و کنترل اسناد مالی، اسناد بازرگانی و اسناد حمل بر اساس استاندارد ها قوانین و مقررات، کنوانسیون ها، ضوابط و  قواعد بین المللی، در تجارت بین المللی می باشد تا نامبردگان علاوه بر اینکه توانمندی صدور و یا تهیه این اسناد را مطابق ضوابط بین المللی داشته باشند، توانمندی کنترل اسناد دریافت شده را نیز کسب نمایند. 

سرفصل های کارگاه:

 1.اسناد مالی (چک، سفته، برات) در تجارت بین الملل

     1-1 قوانین و مقررات بین الملل حاکم  بر اسناد مالی

     1-2 کاربرد و نحوه صدور اسناد مالی در تجارت بین المللی

2.اسناد بازرگانی (پرفرم اینویس، سفارش خرید، سیاهه تجاری، سیاهه حمل، لیست بسته بندی و...)

     2-1 قوانین و مقررات و قواعد و عرف بین المللی مرتبط

     2-2کاربرد اسناد بازرگانی در تجارت بین الملل

     2-3 نحوه صدور، تهیه و کنترل بر اساس استاندار های بین المللی

3.اسناد حمل (بارنامه ها و راهنامه ها)

    3-1 آشنایی با انواع اسناد حمل (دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای)

     3-2 قوانین، مقررات و کنوانسیون های بین المللی مرتبط

     3-3 انواع صادر کنندگان اسناد حمل (حمل کنندگان_کارگزاران حمل)، مسؤولیت ها و تکالیف مرتبط

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد