اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 1396/09/29 (جلسه چهل و هفتم)

مصوبات جلسه 47 هیأت نمایندگان اتاق مورخ 96/09/29

چهل و هفتمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق در مورخ 96/09/29 برگزار شد و مصوبات جلسه بدین شرح می باشد:

مصــوبات :

  • در راستای ارائه گزارش اتاق مشهد در شورای گفت­وگوی اتاق ایران در موضوع بازار کشور روسیه، مقرر شد اتاق مشهد پروپوزال­های مطالعاتی کشورهای حوزه CIS و روسیه را جهت حمایت مالی اتاق ایران تهیه و برای شورای پژوهشی اتاق ایران ارســال نماید.
  • اعضاء هیأت نمایندگان اتاق مشهد که علاقمند به حضور در هیأت اعزامی از اتاق ایران به هلند را دارند اعلام تا اقــدام شود.
  • تلاش شود که اتاق مشهد در مجامع ملّی که تشکیل می­شود شامل اتاق­های مشترک- سازمان ملّی کارآفرینی و ... با جدیّت شرکت نماید.
  • مقرر شد که در ارتباط با ساخت هنرستان در استان کرمانشاه جلسه با فعالان و آقای مستشاری در اسرع وقت تشکیل شود.
  • مقرر شد در ارتباط انتخاب زمین برای اتاق ظرف هفته آتی بازدید در دو زمین پیشنهادی انجام و در جلسه آتی تصمیم­گیری شود. به اعضاء محترم هیأت نمایندگان اعلام شود که در صورت فرصت و تمایل در این بازدید حضور داشته باشند.
  • با توجه به قانون و بودجه سال 97 و سهم مالیاتی استان، گزارش عدالت مالیاتی استان تهیه تا در جلسه­ای با حضــور آقای تقوی نژاد ارائه گردد.

 

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد