اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

صورتجلسه مورخ 1396/07/26 (جلسه چهل و چهارم)

مصوبات جلسه 44 هیأت نمایندگان اتاق مورخ 96/07/26

چهل و چهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق در مورخ 26/07/96 برگزار شد و مصوبات جلسه بدین شرح می باشد:

مصــوبات :

مقرر شد که جلسه مشترک بین شهردار- شورای شهر با هیأت نمایندگان اتاق برگزار شود .

صورت­های مالی و عملیاتی منتهی به 30 اسفند 1396 به تصویب رسید.

مقرر شد، هیأت نمایندگان شرکت حسابرسی دایا رهیافت را به عنوان حسابرس و بازرس مستقل اتاق برای سال منتهی به 29 اسفند 1396 تعیین نمود.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد