اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

درباره لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب1343

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد