اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

چهارشنبه ، 01 فروردين 1397

درباره مشاوره

درباره مشاوره

نام مشاور: آقای شامل 

 زمان حضور در اتاق مشهد : سه شنبه ساعت 19الی 17 

مکان : ساختمان شماره 2 اتاق بازرگانی خراسان رضوی(حاشیه بلوار وکیل آباد، حد فاصل هنرستان و سامانیه ، پلاک 252، مرکز آموزشی و پژوهش اتاق)