پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

دوشنبه ، 27 آذر 1396

درباره مشاوره

درباره مشاوره

نام مشاور: آقای شامل 

 زمان حضور در اتاق مشهد : سه شنبه ساعت 19الی 17 

مکان : ساختمان شماره 2 اتاق بازرگانی خراسان رضوی(حاشیه بلوار وکیل آباد، حد فاصل هنرستان و سامانیه ، پلاک 252، مرکز آموزشی و پژوهش اتاق)