پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

پنج شنبه ، 23 آذر 1396

درباره مشاوره

درباره مشاوره

نام مشاوره: آقای کابلی

زمان حضور: سه شنبه ساعت 19الی 17

مکان : ساختمان شماره 2 (حاشیه بلوار آباد- حد فاصل هنرستان وسامانیه، پلاک 252، مرکز آموزش و پژوهش اتاق)