اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

يک شنبه ، 06 اسفند 1396

درباره مشاوره

درباره مشاوره

نام مشاوره: آقای کابلی

زمان حضور: سه شنبه ساعت 19الی 17

مکان : ساختمان شماره 2 (حاشیه بلوار آباد- حد فاصل هنرستان وسامانیه، پلاک 252، مرکز آموزش و پژوهش اتاق)