اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اعضای کمیسیون تجارت

1 جناب آقای محمدحسین روشنک: رئیس کمیسیون تجارت

اسامی سایر اعضا متعاقبا اعلام خواهند شد. 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد