اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اعضای کمیسیون تجارت

1 جناب آقای روشنک: رئیس کمیسیون تجارت

 

2 جناب آقای مهدیزاده: نائب رئیس کمیسیون تجارت

 

3 جناب آقای رضوی: دبیر کمیسیون تجارت

 

4 جناب آقای امینی: عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان

 

5 جناب آقای بابازاده: ریاست  اتحادیه‌ی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

 

6 سرکارخانم برازنده: مسئول دبیرخانه‌ی کانون کارآفرینان برتر

 

7 جناب آقای خانی زاده: دبیر کانون انجمن‌های کارفرمایی صنایع

 

8 جناب آقای دربان ثانی: عضو  هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان

 

9 جناب آقای رخصت: مدیر عامل  شرکت مهتا رنگ طوس

 

10 جناب آقای زاهدپیشه: عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان

 

11 جناب آقای سعادت‌نیا: دبیر اتحادیه‌ی واردکنندگان

 

12 جناب آقای سلطانی: مشاور سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

13 سرکار خانم سنوئی: مدیرعامل  شرکت اکسیر گل سرخ

 

14 جناب آقای شیردل: عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان

 

15 جناب آقای فیصل: مدیر عامل شرکت شاهسوند زرین

 

16 جناب آقای قندچی: دبیر اتحادیه‌ی حق‌العمل کاران امور گمرکی

 

17 جناب آقای کاملان: مدیر عامل  شرکت توس چینی

 

18 جناب آقای گلیانی مطلق: مدیر عامل  شرکت محمود کیان توس

 

19 جناب آقای محمدنژاد: ریاست اتحادیه‌ی صادرکنندگان مصالح ساختمانی

 

20 جناب آقای محمدیان: مدیر عامل  شرکت افلاک الکتریک

 

21 جناب اقای معصومین: مدیر عامل  شرکت توس فدک

 

22 جناب آقای موسوی:عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان

 

23 جناب آقای مومنی: مدیر عامل شرکت خوشنام خراسان

 

24 جناب آقای ابراهیمی: دبیر خانه‌ی صنعت، معدن و تجارت

 

25 جناب آقای میخ‌چی: ریاست هیئت مدیره‌ی شرکت ابر تجارت کاسپین

 

26 سرکارخانم میرهادی‌زاده: مدیر عامل  هلدینگ جام جم

 

27 جناب آقای میری: ریاست اتحادیه‌ی صادرکنندگان زعفران

 

28 دجناب آقای نبی‌زاده: عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان

 

29 سرکارخانم یوسفی: رئیس کانون زنان بازرگان ایران - شعبه‌ی

 

30 جناب آقای مستعلی        

 

31 جناب آقای مصطفوی    

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد