پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

دوشنبه ، 27 آذر 1396

درباره مشاوره

درباره مشاوره

نام مشاور: آقای مهندس فراهی

زمان حضور: شنبه ها - ساعت 12الی 8

مکان: ساختمان مرکزی(بلوار امام خمینی (ره)- جنب باغ ملی- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی)

عملکرد مشاوره ای قرارداد های بین المللی اتاق مشهد