اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اعضای کمیسیون صنعت

1 جناب آقای غلامعلی رخصت:  رئیس کمیسیون صنعت

 

سایر اعضا متعاقبا اعلام خواهند شد. 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد