پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

دوشنبه ، 27 آذر 1396

مشاور بازرگانی

مشاور بازرگانی

نام مشاور: آقای مهرآور

زمان حضور: شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8الی 14

مکان: ساختمان شماره 2 (حاشیه بلوار وکیل آباد، حد فاصل هنرستان و سامانیه، پلاک 252، مرکز آموزش و پژوهش اتاق)