اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

سامانه رسیدگی به شکایات اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

به سامانه ثبت و پیگیری شکایات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خوش آمدید مخاطب محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاروزی خراسان رضوی در راستای جلب رضایت شما، مجراهای متعددی را به شرح زیر جهت دریافت بازخوردی از شکایات، انتقادات و پیشنهادات شما طراحی و مستقر نموده است. ثبت در سامانه به منظور ثبت شکایت در این سامانه خواهشمند است از لینک زیر نسبت به ثبت شکایت خود و دریافت کد پیگیری اقدام فرمایید. شایان ذکر است پیگیری مراحل رسیدگی به شکایات از طریق این کد و با ورود به بخش بررسی شکایات فراهم می باشد.

پاسخ شکایت

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد