اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

کارگاه نظری ـ عملی کاربردهای داده کاوی و کلان داده کاوی در کسب و کار (زمان 10 اسفند)

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد