اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

سمینار تخصصی صدور خدمات فنی و مهندسی با محوریتت عمان (زمان 4 اسفند)

 %50 تخفیف ویژه اعضای اتاق بازرگانی

اتحادیه ها و تشکل های معرفی شده از سازمان برنامه و بودجه و دانشجویان   

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد