پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

پنج شنبه ، 23 آذر 1396

درباره مشاور

درباره مشاور

نام مشاور: آقای بنی هاشم 

زمان حضور: یک شنبه و سه شنبه ساعت 12الی 8

مکان: ساختمان مرکزی اتاق مشهد(بلوار امام خمینی (ره)- جنب باغ ملی)