اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی

گروه دوگان

در کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیشنهاد شد: مطالعه و بررسی آمار زائران و تاثیر آن بر اقتصاد مشهد

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: مطالعه و بررسی آمار زائرین در مشهد و تاثیر آن بر اقتصاد شهر توسط اتاق مشهد یکی از پیشنهاد‌های بسیار منطقی از سوی آستانه قدس بوده که مناسب است، در دستور کار قرار گیرد.به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد: هفتمین جلسه کمیسی

1 2

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد