اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

شورای گفتگوی استان خراسان رضوی در بین 3 استان برتر کشور معرفی شد

شورای گفتگوی استان خراسان رضوی در بین 3 استان برتر کشور معرفی شد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 21 آبان 1396

 

 

به گزارش روابط عمومی اتاق خراسان رضوی به نقل از دبیرخانه شورای گفتگوی استان براساس ارزیابی های صورت گرفته پیرامون عملکرد شوراهای گفتگوی سراسر کشور که طی نامه رسمی از سوی وزیر محترم کشور به ریاست محترم جمهور اعلام گردیده است، استان خراسان رضوی از نظر مصوبات در چهارچوب شرح وظایف شورا و مصوبات اقدام شده و نظم در  برقراری و برگزاری جلسات جزو 3 استان برتر کشور معرفی شده است خراسان رضوی در بین 3 استان برتر کشور معرفی شد

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد