پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

شنبه ، 27 آبان 1396

صورتجلسه مورخ 96/08/11

خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت رئیسه

اتاق بازرگانی مشهد

جلسه : 13     

تاریخ جلسه : 96/08/11

حاضرین - آقایان: مهندس شافعی، محمودی، حسینی، توکلی زاده و خانم سراج احمدی

جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد در تاریخ 11/08/96 در محل حوزه ریاست با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد آغاز گردید. ابتـــدا ریاست محترم اتاق گزارشی از اهم فعالیت های اتاق ارائه نمودند، پس از آن جلسه وارد دستورکار شد که پس از بحث و بررسی مطالب ذیل بعضاً مورد تصویب قرار گرفت :

 

- اهم مطالب مطروحه :

  • با پیشنهاد آقای مهندس باقری راجع به تأسیس مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان با کلیت آن موافقت شد و مقرر گردید، نسبت به تهیه ساختار و روش اجرایی توسط ایشان تهیه و به هیأت رئیسه ارائه گردد تا اقدامات بعدی انجام پذیرد.
  • پیشنهاد بررسی ارتقاء روابط تجاری با کشورهای آسیایی میانه و روسیه مطرح و مقرر گردید، از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تجربه و صاحب اندیشه در غالب یک گروه 20 تا 30 نفره دعوت بعمل آید و از پیشنهادات ایشان جهت بهبود روابط تجاری استفاده شود. مسئولیت بعدی آقای مهندس کبیر.

پیشنهاد بازدید از استانداری خراسان جنوبی مطرح و مقرر گردید؛ در اولین فرصت هیأت رئیسه سفری به خراسان جنوبی و ملاقات با آقای استاندار داشته باشند.