اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

رئیس و اعضای هیات مدیره اتاق مشترک ایران و ارمنستان انتخاب شدند

رئیس و اعضای هیات مدیره اتاق مشترک ایران و ارمنستان انتخاب شدند
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 13 شهريور 1396

 

رئیس و اعضای هیات مدیره اتاق مشترک ایران و ارمنستان انتخاب شدند

مجمع عمومی عادی اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان 31 مرداد 1396 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد.ایران برگزار شد.

در این جلسه هرویک یاریجانیان، هاملت یاریجانیان، ادیک ورطانی، ناربه نظریان و زهیر خدا بخشنده به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و لئون آهارونیان و هنریک قبریانس به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای یک دوره سه ساله انتخاب شدند.

همچنین روبن الله‌وردی و سلمان قنداق‌ساز به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال انتخاب شدند و روزنامه همشهری جهت درج آگهی های مجمع انتخاب شد.

بر اساس تصمیمات هیات مدیره مورخه 5 شهریورماه 1396 اتاق ایران و ارمنستان، هرویک یاریجانیان به عنوان رئیس هیات مدیره و هاملت یاریجانیان و نادبه نظریان به ترتیب به عنوان نواب رئیس اول و دوم انتخاب شدند.

 

رئیس و اعضای هیات مدیره اتاق مشترک ایران و ارمنستان انتخاب شدند

مجمع عمومی عادی اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان 31 مرداد 1396 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد.ایران برگزار شد.

در این جلسه هرویک یاریجانیان، هاملت یاریجانیان، ادیک ورطانی، ناربه نظریان و زهیر خدا بخشنده به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و لئون آهارونیان و هنریک قبریانس به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای یک دوره سه ساله انتخاب شدند.

همچنین روبن الله‌وردی و سلمان قنداق‌ساز به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال انتخاب شدند و روزنامه همشهری جهت درج آگهی های مجمع انتخاب شد.

بر اساس تصمیمات هیات مدیره مورخه 5 شهریورماه 1396 اتاق ایران و ارمنستان، هرویک یاریجانیان به عنوان رئیس هیات مدیره و هاملت یاریجانیان و نادبه نظریان به ترتیب به عنوان نواب رئیس اول و دوم انتخاب شدند.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد