پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

شنبه ، 01 مهر 1396

کارگاه آموزشی بررسی تخصصی مشکلات فعالان اقتصادی با سیستم بانکی