اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

چهارشنبه ، 01 فروردين 1397

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و انتخابات اتحادیه حق العمل کاران گمرکی خراسان رضوی

نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 24 خرداد 1396

برگزاری مجمع عمومی  عادی  سالانه و انتخابات اتحادیه حق العمل کاران گمرکی خراسان رضوی

 

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد به نقل از مسول امور تشکل های اتاق ،مجمع عمومی عادی و سالانه  و انتخابات  اتحادیه حق العمل کاران  گمرکی خراسان در محل اتاق مشهد تشکیل گردید.

کامرانفر مسول امور تشکل های اتاق مشهد  ضمن اعلام این خبرگفت: در این مجمع پس از ارایه گزارشات  عملکرد امور مالی و بازرس  با انجام رای گیری پنج نفر  به عنوان عضو رسمی  انتخاب گردیدند.

 

وی  با اعلام اینکه آقایان جمال ا لدین آقایی عطار  به سمت بازرس اصلی  انتخاب گردید اعضای هیات مدیره  را  به این شرح معرفی کرد.

1-محمود غفوری رییس هیات مدیره

2-سید مرتضی سرادار قند چی نایب رییس

3-سید علیرضا اشرفی خزانه دار

4-هادی سابقی منشی

5- حسن موید عضو

شایان ذکر است در جلسه مجمع عمومی  فوق العاده اتحادیه مذکور نام اتحادیه حق العملکاران  گمرکی به کارگزاران گمرکی  اصلاح گردید.