اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

يک شنبه ، 06 اسفند 1396

برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن شرکتهای پخش ایران- شاخه خراسان

بدینوسیله به اطلاع ذی نفعان می رساند  که مجمع عمومی عادی سالانه انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران- شاخه خراسان در تاریخ 10/3/96 برگزار و گزارشات رئیس هیأت مدیره، خزانه دار و بازرس ارائه گردید. در این مجمع آقای غلامرضا عربی به سمت بازرس اصلی و آقای حسین میرشاهی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال با رأی گیری کتبی انتخاب گردیدند.

حسین کامرانفر

سرپرست امور تشکل ها