اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی

بدینوسیله به اطلاع ذی نفعان می رساند  که مجمع عمومی و انتخابات انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی در تاریخ 17/3/96 در ساعت 4 بعدازظهر در محل انجمن برگزار و پس از ارائه گزارشات عملکرد، مالی و بازرس انتخابات اعضاء هیأت مدیره و بازرس با انجام رأی گیری کتبی صورت پذیرفت و در نتیجه :

1-  آقای علیرضا بوستانی

2-  خانم سارا جعفریان

3-  آقای رضا بابایی مقدم

4-  آقای حسین هاشمی اسدی

5-  آقای رضا هاتفی اولیایی

به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره و آقای محمد مقدس به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردیدند.

 

حسین کامرانفر

سرپرست امور تشکل ها

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد