اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

يک شنبه ، 06 اسفند 1396

برگزاری مجمع عمومی سالانه سندیکای صنعت برق ایران- شعبه خراسان

بدینوسیله به اطلاع ذی نفعان می رساند  که مجمع عمومی عادی سالانه سندیکای صنعت برق ایران- شعبه خراسان در ساعت 17 روز شنبه 20/3/96 برگزار و پس از ارائه گزارشات عملکرد، مالی و بازرس، با انجام رأی گیری کتبی اعضاء و هیأت مدیره و بازرس جدید به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

1-  سیدمهدی مدنی

2-  محمدمعین تقوی

3-  عبدالقادر عنانی

4-  محسن شادمان

5-  بیژن شکوهی

به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره و آقای احمدرضا صفار به عنوان بازرس اصلی انتخاب شدند.

 

حسین کامرانفر

سرپرست امور تشکل ها