اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

اتاق بازرگانی ایران مطالبات و نیازهای بخش خصوصی را به ستاد اقتصاد مقاومتی منعکس می کند.

نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 20 خرداد 1396

رییس اتاق ایران درجلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید کرد::

اتاق بازرگانی ایران مطالبات و نیازهای بخش خصوصی را به ستاد اقتصاد مقاومتی منعکس می کند.

جلسه  هیات نمایندگان اتاق مشهد به ریاست غلامحسین شافعی  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد  غلامحسین شافعی  در جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد  تاکید کرد:: استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های بنگاههای بزرگ و به حداقل رسانیدن تداخل غیرسازنده بین بنگاههای خصوصی و غیر خصوصی در مسیر رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی که از جمله دستورات رییس جمهور به معاون اول است، باید به صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد و جلساتی برای نحوه اجرایی کردن این دستورات برگزار کنیم.

وی افزود: در جلسه اقتصاد مقاومتی دردفتر  معاون اول  رییس جمهور تاکید شد:با توجه به ظرفیت های خوبی که نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح دارند، از حضور آنان در اجرای پروژه ها و برنامه های اقتصادی استقبال می کنیم اما باید توجه داشته باشیم که این حضور نباید با  فعالیت بخش خصوصی تداخل داشته باشد.

وی با اشاره به بند نخست دستورالعمل رییس جمهور برای تحقق الزامات امنیتی، قضایی و قانونی در زمینه تحقق شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال و نیز اهتمام ویژه ی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی، گفت: اتاق بازرگانی ایران در حقیقت نماینده اصلی بخش خصوصی است و ما نیز در اکثر جلسات تصمیم گیری دولت حضور داریم و مطالبات و نیازهای بخش خصوصی را برای حضور و فعالیت موثرتر در صحنه اقتصادی کشور به ستاد منعکس خواهیم کرد.

رییس اتاق ایران با اشاره به تشکیل اتاق مشترک ایران و ترکمنستان تصریح ساخت:بستر برای تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران-ترکمنستان با رایزنی مسولان دوکشور فراهم شده است که گام موثری برای رفع مشکلات موجود بر سر راه تجار ایرانی در این کشور و اخذ مطالباتشان برداشته می شود.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد