اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

يک شنبه ، 06 اسفند 1396

نیم قرن پتروشمی ایران

نیم قرن پتروشمی ایران

نیم قرن پتروشیمی ایران

عنوان کتابی است که به قلم دکتر محمدحسین رفیعی فنود کهبه همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در سال 1390 و در 152 صفحه منتشر شده است. این کتاب به مشخصات صنایع پتروشیمی ایران در قبل و بعد از انقلاب و شرکای خارجی آن اشاره دارد.

همچنین در بخش های دیگر این کتاب، از شرایط بندر امام، تعدد و تنوع پیمانکاران خصــوصی سازی، سرمایه گذاری، خرید تکنولوژی، خطوط مولدهای پتروشیمی را مورد توجه قرار گرفته و بالاخره در بخش دیگری به بررسی ضعف مدیریت و ناتوانی جذب سرمایه و بازاریابی اشاره دارد.