اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال رونق تولید

منو

نیم قرن پتروشمی ایران

نیم قرن پتروشمی ایران

نیم قرن پتروشیمی ایران

عنوان کتابی است که به قلم دکتر محمدحسین رفیعی فنود کهبه همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در سال 1390 و در 152 صفحه منتشر شده است. این کتاب به مشخصات صنایع پتروشیمی ایران در قبل و بعد از انقلاب و شرکای خارجی آن اشاره دارد.

همچنین در بخش های دیگر این کتاب، از شرایط بندر امام، تعدد و تنوع پیمانکاران خصــوصی سازی، سرمایه گذاری، خرید تکنولوژی، خطوط مولدهای پتروشیمی را مورد توجه قرار گرفته و بالاخره در بخش دیگری به بررسی ضعف مدیریت و ناتوانی جذب سرمایه و بازاریابی اشاره دارد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد